TANIEC KRAKÓW

REGULAMIN

 

WARUNKI OGÓLNE

Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Akademię Tańca AT jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 

KURSY TAŃCA

1. Każdy zakupiony karnet jest imienny i nie może być przekazywany innej osobie. Uczestnik zajęć może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. Jedyna możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie jest poprzez zgłoszenie osobie prowadzącej kurs bezpośrednio po pierwszych zajęciach otrzymując zwrot pieniędzy za pozostałe, niewykorzystane zajęcia.
3. W uzasadnionych przypadkach losowych gdy kursant nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach swojej grupy data ważności jego karnetu może zostać przedłużona przez Akademię Tańca na czas określony. Takie zgłoszenie powinno być dokonane przed zajęciami, w których uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć.
4. W przypadku opuszczenia zajęć kursu można odrobić zajęcia z inną grupą jeśli taka istnieje, ale Akademia Tańca nie gwarantuje takiej możliwości.
 

POSIADACZE KART Multisport Plus, Fitprofit, FitFlex, OKSystem

1. Kartą może posługiwać się tylko i wyłącznie jej Użytkownik.
2. Bezpośrednio przed każdymi zajęciami Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia się do osoby prowadzącej zajęcia, okazania karty, dokumentu tożsamości ze zdjęciem i podpisania listy obecności.
3. Dla osób korzystających z kart wstęp na większość zajęć jest bezpłatny, na niektóre zajęcia jednakże może być wymagana odpłatność częściowa lub całkowita – w takim przypadku wyraźnie zostaje to zaznaczone w cenniku.
4. Nieobecność na zajęciach grupowych uczestnika z kartą musi być wcześniej zgłaszana. Akademia Tańca poinformuje w jakim dniu należy takie zajęcia odrobić.
5. W przypadku nieobecności, które nie zostaną odrobione Uczestnik może zostać skreślony z listy kursu.
6. UWAGA!!! Z kart firmy Benefit uznajemy tylko Multisport Plus. Karty Multisport Classic, Multisport Active nie posiadają zdefiniowanych usług dla rodzaju aktywności taniec i co za tym idzie nie są przez nas respektowane. Sprawdź jakie karty Benefit Multisport uprawniają do wejścia?

 

LEKCJE INDYWIDUALNE

1. Ewentualne odwołanie przez kursanta lekcji indywidualnych musi odbyć się najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć.
2. W przypadku odwołania zajęć w późniejszym terminie, w szczególności na kilka godzin przed zajęciami lub nieobecność bez uprzedzenia Akademia Tańca może obciążyć kursanta pełną odpłatnością za umówione i niewykorzystane zajęcia.
3. Korzystając z promocyjnych cen lekcji indywidualnych w pakietach nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej przez kursantów kwoty.