Oferty organizacji KM IDO 2014

By | 3 września 2013

Sekretarz Narodowy IDO w Polsce pan Piotr Patłaszyński wydał postanowienie, w którym określił wymagania jakie powinny spełnić podmioty ubiegające się o organizację KM IDO w 2014 roku.

Do dnia 20 września 2013 roku organizatorzy starający się o realizację KM IDO w 2014 roku powinni złożyć pełne oferty do Sekretarza Narodowego na adres kontaktowy w formie papierowej oraz elektronicznej . Oferty muszą zawierać:miejsce, datę imprezy, nazwę hali, wielkość parkietu, wielkość i ilość szatni, parking dla uczestników i sędziów, miejsce zakwaterowania sędziów, nagłośnienie, oświetlenie, pomoc lekarska – ratownictwo medyczne, doświadczenie w organizowaniu imprez, ochrona, źródła finansowania, pismo
z organizacji macierzystej o organizacji i przeniesieniu praw na lokalnego organizatora, różne formy promocji imprezy, możliwość,przeprowadzenia zawodów na 2 salach w tym samym miejscu.