Kursy Tańca

Kursy Tańca
Lekcje tańca
Nauka tańca
 

  Regulamin

NOWA WERSJA STRONY          GRAFIK    ZAPISY

UWAGA! Jest to archiwalna wersja strony. Zapraszamy do korzystania z nowej witryny
http://naukatanca.com

AKADEMIA TAŃCA AT

REGULAMIN USŁUG

WARUNKI OGÓLNE

Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Akademię Tańca AT jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

KURSY TAŃCA

1. Każdy zakupiony karnet jest imienny i nie może być przekazywany innej osobie. Uczestnik zajęć może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. Jedyna możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie jest poprzez zgłoszenie osobie prowadzącej kurs bezpośrednio po pierwszych zajęciach otrzymując zwrot pieniędzy za pozostałe, niewykorzystane zajęcia.
3. W uzasadnionych przypadkach losowych gdy kursant nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach swojej grupy data ważności jego karnetu może zostać przedłużona przez Akademię Tańca na czas określony. Takie zgłoszenie powinno być dokonane przed zajęciami, w których uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć.
4. W przypadku opuszczenia zajęć kursu można odrobić zajęcia z inną grupą jeśli taka istnieje, ale Akademia Tańca nie gwarantuje takiej możliwości.

POSIADACZE KART Multisport, Fitprofit, FitFlex, OKSystem

1. Kartą może posługiwać się tylko i wyłącznie jej Użytkownik.
2. Bezpośrednio przed każdymi zajęciami Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia się do osoby prowadzącej zajęcia, okazania karty, dokumentu tożsamości ze zdjęciem i podpisania listy obecności.
3. Karty uprawniają do udziału w jednych zajęciach w danym dniu. Nie ma możliwości skorzystania z dwóch lub więcej usług w ciągu jednego dnia, np. uczestnictwo w kursie i lekcja indywidualna z dopłatą, lub dwa różne kursy.
4. Dla osób korzystających z kart wstęp na większość zajęć jest bezpłatny, na niektóre zajęcia jednakże może być wymagana odpłatność częściowa lub całkowita - w takim przypadku wyraźnie zostaje to zaznaczone w cenniku.
5. Nieobecność na zajęciach grupowych uczestnika z kartą musi być wcześniej zgłaszana. Akademia Tańca poinformuje w jakim dniu należy takie zajęcia odrobić.
6. W przypadku nieobecności, które nie zostaną odrobione Uczestnik może zostać skreślony z listy kursu.
7. Lekcja indywidualna z dopłatą dla posiadaczy kart może być tylko w wymiarze 1h dziennie.

LEKCJE INDYWIDUALNE

1. Ewentualne odwołanie przez kursanta lekcji indywidualnych musi odbyć się najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć.
2. W przypadku odwołania zajęć w późniejszym terminie, w szczególności na kilka godzin przed zajęciami lub nieobecności bez uprzedzenia Akademia Tańca może obciążyć kursanta pełną odpłatnością za umówione i niewykorzystane zajęcia.
3. Korzystając z promocyjnych cen lekcji indywidualnych w pakietach nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej przez kursantów kwoty.

PROMOCJA NA DOWOLNE ZAJĘCIA 20%
1. Zniżka dotyczy tylko osób, które pierwszy raz korzystają z organizowanych przez Akademię Tańca AT.
2. Warunkiem koniecznym jest okazanie przy zapisie na zajęcia promocyjnej ulotki.
3. Zniżki nie sumują się, okazanie kilku ulotek nie uprawnia do wyższych zniżek.
4. Promocja obejmuje tylko jedne wybrane zajęcia: godzinę lekcji indywidualnej, jeden stopień kursu tańca, pojedyncze zajęcia.


 

© AKADEMIA TAŃCA KRAKÓW