Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. DEFINICJE 1.1. Administrator – Akademia Tańca NIP 683-141-42-04. Miejsce prowadzenia działalności 31-506 Kraków, ul. Topolowa 22 1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o