Kursy Tańca

Walc angielski kroki, Akademia Tańca Kraków

Kursy Tańca
Lekcje tańca
Nauka tańca
 

  Walc angielski

NOWA WERSJA STRONY          GRAFIK    ZAPISY

UWAGA! Jest to archiwalna wersja strony. Zapraszamy do korzystania z nowej witryny
http://naukatanca.com


TANIEC TOWARZYSKI - TAŃCE STANDARDOWE

WALC ANGIELSKI

Takt: 3/4
Tempo: 30-31 taktów na minutę

Zarys historii
Poprzednikami walca angielskiego nazywanego w niektórych krajach walcem powolnym były boston i walc wiedeński. Narodzin walca angielskiego należy doszukiwać się na początku lat dwudziestych naszego stulecia kiedy to niechęć Anglików do tańców szybkich jak również tworzenie się nowego stylu tanecznego polegającego na sposobie tańczenia upodobnionym do chodu sprawiły pojawienie się nowych tendencji tanecznych. Za prekursora walca powolnego uważany jest angielski nauczyciel tańca Victor Silvester, zdobywca zawodowego mistrza świata w tańcu towarzyskim z 1922 roku, gdy zasłynął z tańczenia walca w wolnym tempie w zupełnie nowym stylu.
Historię walca angielskiego łączy się z powstawaniem zupełnie nowego stylu tańczenia opracowanego przez angielskich nauczycieli tańca, zwanego stylem angielskim, który opierał się na prawach naturalnego ruchu ciała.

Styl i charakter tańca
Walc angielski ma rangę tańca międzynarodowego, wchodzi on w skład światowego programu tańca towarzyskiego. Jest on tańcem przestrzennym, w którym tańczone są zarówno obroty w prawo jak i w lewo przy zastosowaniu dodatkowego, jednotaktowego kroku zmiennego. Walc angielski to taniec powolny, romantyczny. Dobrze tańczony sprawia wrażenie ruchu łodzi poruszającej się po regularnie wznoszących się i opadających falach. Podstawowe figury walca oparte są na ruchu po linii ukośnej, kroki walca pozwalają na płynne przemieszczanie się dookoła parkietu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Postawa taneczna
Partner ze swoją partnerką ustawiają się naprzeciwko siebie w postawie naturalnie wyprostowanej, biodra blisko siebie, twarze zwrócone lekko w lewo, głowy uniesione. Prawa dłoń tancerza znajduje się w okolicach lewej łopatki tancerki, pozostałe, połączone ręce unoszą na wysokość głowy tancerki.

Rytm
Każdy krok walca angielskiego ma taką samą wartość rytmiczną. Każda figura taneczna powinna być rozpoczynana na początku taktu, na pierwsze uderzenie, na koniec zaś taktu stopy są łączone.

Technika
Wszystkie kroki do przodu stawiane są od pięty, do tyłu od palców, boczne zaś na podeszwie.


 

© AKADEMIA TAŃCA KRAKÓW