BENEFIT MULTISPORT KRAKÓW

KARTA MULTISPORT

Dla posiadaczy kart Benefit Multisport Plus i Benefit Multisport Student wstęp na większość zajęć jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są w cenniku. Wymagane jest każdorazowe okazanie karty i dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Od korzystających z karty nie jest wymagane wpłacanie kaucji przy zapisie na kurs.

W przypadku nieobecności na zajęciach nie są stosowane żadne kary finansowe, ale prosimy w miarę możliwości o odrobienie zajęć z inną grupą, w innym terminie. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona wcześniej nieobecność może być podstawą do skreślenia z listy uczestników kursu.

 

multisport-plus

multisport-plus

 

 

UWAGA! Karty Benefit Multisport Classic i Multisport Active, a także Multisport Light nie są przez nas respektowane.

W przypadku wątpliwości prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki obiektów dostępnej na stronie firmy Benefit Systems https://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty

 

multisport-light

multisport-active

multisport-classic