TANIEC KRAKÓW

REGULAMIN

 

WARUNKI OGÓLNE

Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Akademię Tańca AT jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 

KURSY TAŃCA

1. Każdy zakupiony karnet jest imienny i nie może być przekazywany innej osobie. Uczestnik zajęć może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. Jedyna możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie jest poprzez zgłoszenie osobie prowadzącej kurs bezpośrednio po pierwszych zajęciach otrzymując zwrot pieniędzy za pozostałe, niewykorzystane zajęcia.
3. W uzasadnionych przypadkach losowych gdy kursant nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach swojej grupy data ważności jego karnetu może zostać przedłużona przez Akademię Tańca na czas określony. Takie zgłoszenie powinno być dokonane przed zajęciami, w których uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć.
4. W przypadku opuszczenia zajęć kursu można odrobić zajęcia z inną grupą jeśli taka istnieje, ale Akademia Tańca nie gwarantuje takiej możliwości.
 

POSIADACZE KART Multisport Plus, Fitprofit/FitSport, MediCover, PZUSport

1. Kartą może posługiwać się tylko i wyłącznie jej Użytkownik.
2. Bezpośrednio przed każdymi zajęciami Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia się do osoby prowadzącej zajęcia, okazania karty, dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. Dla osób korzystających z kart wstęp na większość zajęć jest bezpłatny, na niektóre zajęcia jednakże może być wymagana odpłatność częściowa lub całkowita – w takim przypadku wyraźnie zostaje to zaznaczone w cenniku.
4. Nieobecność na zajęciach grupowych uczestnika z kartą musi być wcześniej zgłaszana. Akademia Tańca poinformuje w jakim dniu należy takie zajęcia odrobić.
5. W przypadku nieobecności, które nie zostaną odrobione Uczestnik może zostać skreślony z listy kursu.
6. UWAGA!!! Z kart firmy Benefit uznajemy tylko Multisport Plus i Student. Karty Multisport Classic, Multisport Active nie posiadają zdefiniowanych usług dla rodzaju aktywności taniec i co za tym idzie nie są przez nas respektowane. Sprawdź jakie karty Benefit Multisport uprawniają do wejścia?

 

LEKCJE INDYWIDUALNE

1. W przypadku odwołania zajęć przez Uczestnika zajęć tanecznych odwołane zajęcia mogą być odrobione w innym, uzgodnionym z Akademią Tańca terminie. Uczestnik zobowiązuje się do nieodwoływania większej liczby spotkań niż dwóch w miesiącu.
2. Zajęcia odwołane przez Uczestnika kursu w dniu zajęć lub po godzinie 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia nie podlegają odrobieniu, a opłata jest pobierana w całości.
3. Korzystając z promocyjnych cen lekcji indywidualnych w pakietach nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej przez Uczestnika kursu kwoty.

 

ZGODA NA FOTO/FILMOWANIE

1. Uczestnicząc w zajęciach dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie, używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Akademię Tańca AT do celów promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia i nagrania wideo wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone w internecie (Facebook, Instagram, YouTube, etc.), a także na stronie internetowej Akademii Tańca AT.