KURSY TAŃCA W KRAKOWIE

GRAFIK ZAJĘĆ

 

Czas trwania zajęć podajemy w godzinach zegarowych! Większość kursów odbywa się raz w tygodniu, przy zajęciach 2 razy w tygodniu wyraźnie jest to zaznaczone przy danej grupie. Podana data to termin rozpoczęcia kursu, dzień tygodnia i godzina wskazują kiedy zajęcia będą się odbywać przez 4 kolejne tygodnie, przykładowo zapis „wtorki 19:30” oznacza, że kurs prowadzony jest w 4 kolejne wtorki zawsze o 19:30. Aby uzyskać pełną informację o danym kursie i daty wszystkich spotkań proszę kliknąć na nazwę wybranej grupy.

Poniżej prezentujemy terminy zajęć NOWYCH GRUP, które dopiero mają się rozpocząć! W sprawie grup, które już trwają zapraszamy do kontaktu mailowego.

Prowadzimy kursy od I do V stopnia. Zajęcia I stopnia adresowane są do osób całkiem początkujących, im wyższy stopień tym bardziej zaawansowane figury i kombinacje. Po ukończeniu V stopnia możliwość kontynuacji nauki w grupach Hobby.

 

GRUPATERMINY ZAJĘĆZAPISY

TANIEC TOWARZYSKI

 Towarzyski I st.  28.04 niedziele 15:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski I st.  29.04 poniedziałki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski I st.  6.05 poniedziałki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski I st.  7.05 wtorki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski I st.  8.05 środy 17:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski I st.  9.05 czwartki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski I st.  10.05 piątki 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski I st.  12.05 niedziele 17:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski II st.  7.05 wtorki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski III st.  24.04 środy 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski IV st.  29.04 poniedziałki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski IV st.  30.04 wtorki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski Hobby  24.04 środy 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Towarzyski Hobby  7.05 wtorki 19:30 (4 x 1h) zapisy

DISCOFOX I WEST COAST SWING PRAKTIS

 Salsa Praktis  26.04 piątek 19:30 (1 x 1h) zapisy
 Discofox Praktis  26.04 piątek 19:30 (1 x 1h) zapisy
 Salsa Praktis  10.05 piątek 19:30 (1 x 1h) zapisy
 Discofox Praktis  10.05 piątek 19:30 (1 x 1h) zapisy

DISCOFOX - TANIEC UŻYTKOWY - DWA NA JEDEN

 Discofox I st.  23.04 wtorki 17:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox I st.  28.04 niedziele 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox I st.  29.04 poniedziałki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox I st.  6.05 poniedziałki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox I st.  7.05 wtorki 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox I st.  8.05 środy 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox I st.  9.05 czwartki 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox I st.  10.05 piątki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox I st.  12.05 niedziele 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox II st.  23.04 wtorki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox II st.  24.04 środy 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox II st.  25.04 czwartki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox II st.  26.04 piątki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox II st.  28.04 niedziele 17:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox II st.  29.04 poniedziałki 17:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox II st.  29.04 poniedziałki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox III st.  23.04 wtorki 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox III st.  25.04 czwartki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox III st.  6.05 poniedziałki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox IV st.  23.04 wtorki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox IV st.  24.04 środy 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox IV st.  25.04 czwartki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox IV st.  29.04 poniedziałki 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox V st.  30.04 wtorki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox V st.  8.05 środy 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox Hobby  25.04 czwartki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox Hobby  30.04 wtorki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Discofox Hobby  8.05 środy 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Warsztaty Discofox  27.04 sobota  17:00 do 20:00 (1 x 3h) zapisy
 Warsztaty Discofox  11.05 sobota 17:00 (1 x 3h) zapisy

KURSY DLA NARZECZONYCH - PIERWSZY TANIEC

 Pierwszy Taniec I st.  6.05 poniedziałki 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Pierwszy Taniec I st.  8.05 środy 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Pierwszy Taniec I st.  9.05 czwartki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Pierwszy Taniec I st.  10.05 piątki 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Pierwszy Taniec I st.  12.05 niedziele 16:30 (4 x 1h) zapisy
 Pierwszy Taniec II st.  24.04 środy 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Pierwszy Taniec II st.  28.04 niedziele 16:30 (4 x 1h) zapisy
 Pierwszy Taniec II st.  9.05 czwartki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Pierwszy Taniec III st.  26.04 piątki 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Warsztaty Pierwszy Taniec  27.04 sobota 17:00 (1 x 3h) zapisy
 Warsztaty Pierwszy Taniec  11.05 sobota 17:00 (1 x 3h) zapisy

TANIEC TYLKO DLA PAŃ

 Taniec dla Pań  29.04 poniedziałki 18:30 (4 x 1h) zapisy

WEST COAST SWING

 West Coast Swing I st.  28.04 niedziele 19:30 (4 x 1h) zapisy
 West Coast Swing I st.  6.05 poniedziałki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 West Coast Swing I st.  8.05 środy 18:30 (4 x 1h) zapisy
 West Coast Swing I st.  9.05 czwartki 17:30 (4 x 1h) zapisy
 West Coast Swing V st.  29.04 poniedziałki 19:30 (4 x 1h) zapisy

BACHATA

 Bachata I st.  25.04 czwartki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Bachata I st.  6.05 poniedziałki 17:30 (4 x 1h) zapisy
 Bachata I st.  8.05 środy 18:30 (4 x 1h) zapisy
 Bachata I st.  10.05 piątki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Bachata I st.  12.05 niedziele 16:30 (4 x 1h) zapisy
 Bachata II st.  24.04 środy 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Bachata III st.  25.04 czwartki 18:30 (4 x 1h) zapisy

SALSA

 Salsa I st.  7.05 wtorki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Salsa I st.  9.05 czwartki 20:30 (4 x 1h) zapisy
 Salsa I st.  10.05 piątki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Salsa I st.  12.05 niedziele 16:30 (4 x 1h) zapisy
 Salsa II st.  28.04 niedziele 17:30 (4 x 1h) zapisy
 Salsa III st.  23.04 wtorki 19:30 (4 x 1h) zapisy
 Salsa III st.  28.04 niedziele 17:30 (4 x 1h) zapisy