FITFLEX KRAKÓW

KARTA FITFLEX

Osoby użytkujące karty Fitflex zobowiązane są do okazania karty, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i złożenie podpisu na liście obecności.